Usługi - zamówienia

Udostępnianie bazy PBL on-line

Baza Polska Bibliografia Lekarska udostępniana jest on-line.
Ceny za prenumeratę roczną bazy PBL (zasięg chronologiczny 1979 - bieżący) :

CENNIK
dostęp
on-line (IP)
KONTYNUACJA SUBSKRYPCJI ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI
placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne
bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL
1 numer IP 750 zł 1000 zł 1800 zł 1500 zł 1800 zł 2500 zł
2-10 numerów IP 900 zł 1300 zł 2100 zł 1800 zł 2100 zł 3000 zł
11-30 numerów IP 1200 zł 1600 zł 2700 zł 2400 zł 2700 zł 3800 zł
31-60 numerów IP 1500 zł 2000 zł 3200 zł 3000 zł 3400 zł 4500 zł
61-100 numerów IP 2000 zł 2600 zł 4200 zł 4000 zł 4400 zł 6000 zł


Cennik obowiązuje od 2.01.2015 r.

Warunki płatności:
przelewem na konto BGK nr 33 1130 1017 0020 1459 4920 0002 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Usługa dostępna po podpisaniu umowy z GBL!
Informacje e-mail: pbl@gbl.waw.pl oraz sekretariat@gbl.waw.pl

dostęp on-line (demo)Udostępnianie bazy PBL w oprogramowaniu ISIS

Udostępnianie bazy Polska Bibliografia Lekarska po podpisaniu umowy z GBL.
Informacje: mgr Tomasz Igielski tel. 22-849-78-51 do 53 w. 128
e-mail: pbl@gbl.waw.pl


Udostępnianie bazy Tez-MeSH

Baza danych Tez-MeSH udostępniana jest bezpłatnie w wersji on-line dla bibliotek uczelni medycznych, innych szkół i instytucji medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz instytutów naukowo-badawczych resortu zdrowia. Udostępnianie poszczególnym instytucjom bazy Tez-MeSH nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, której wzór można pobrać z naszej strony.
Tez-MeSH - wzór umowy

Pozostałe instytucje zainteresowane korzystaniem z bazy Tez-MeSH proszone są o kontakt z Panią Dorotą Ubysz pod numerem telefonu 22-849-78-51 do 53 w. 140 pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl

dostęp on-line (prenumeratorzy, siedziba i oddziały GBLTematyczne zestawienia literatury

Tematyczne zestawienia literatury są przygotowywane w oparciu o bazy własne GBL i zagraniczne bazy czasopiśmiennicze. Usługa obejmuje wyłącznie wyszukiwanie materiałów bibliograficznych. Zestawienia nie zawierają pełnych tekstów artykułów.

Formularz zamówień dla osób fizycznych na komputerowe zestawienie tematyczne on-line

Formularz zamówień dla osób fizycznych na komputerowe zestawienie tematyczne [pdf]CENNIK

Tematyczne zestawienia literatury :


Opłata podstawowa :
tryb zwykły - do 7 dni roboczych:
- Polska Bibliografia Lekarska
- Medline
zł 15.00
15.00

tryb ekspresowy - do 2 dni roboczych
- opłata doliczana do tematu 35.00

Opłaty dodatkowe :
 • Formy zapisu zestawienia :
  • wydruk zestawienia (do 50 opisów bibl.) - 0,30 zł za stronę
  • płyta CD - 4 zł (bez ograniczeń liczby opisów bibl.)
  • wysyłka pocztą elektroniczną (email) /opłata: przelew po otrzymaniu zestawienia/
   • 1-50 opisów bibliograficznych - bez dopłaty
   • 51-200 opisów bibliograficznych - 10 zł
   • 201-500 opisów bibliograficznych - 20 zł
   • powyżej 500 opisów bibliograficznych - liczone wg progów jak wyżej
 • Opłaty pocztowe :
  • przesyłka pobraniowa (list priorytetowy) - 14 zł
  • list polecony - 4,20 zł
  • list polecony (priorytetowy) - 5 zł

SDI - Selektywna Dystrybucja Informacji :
Ryczałt za temat lub substancję czynną (lek)
- Polska Bibliografia Lekarska
- Medline
zł 20.00
60.00


* opłaty za wyszukiwanie w kilku bazach danych sumuje się.
(cennik obowiązuje od 2.01.2015 r.)
ZAMAWIANIE

osobiście: - w Centrum Informacji Medycznej - zestawienia - poniedziałek-piątek 10.00-15.00
- w czytelniach (ogólnej, czasopism) oraz w Informatorium
pocztą - list tradycyjny
faxem tel. 22-849-78-02
wypełniając formularz on-line


ODBIÓR

- osobiście w Centrum Informacji Medycznej - zestawienia - poniedziałek - piątek 10.00-15.00
- Pocztą Polską (z doliczeniem kosztów przesyłki)
- pocztą elektroniczną

Reklamacje przyjmowane są do 14 dni od daty wysłania / odbioru zestawienia tematycznego.
Po upływie tego czasu zamówienie uważane jest za zrealizowane i przyjęte przez odbiorcę.

W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie zestawienia tematycznego
prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Centrum Informacji Medycznej - zestawienia.

Informacje, reklamacje, rachunki - tel. 22-849-78-51 do 53 w. 157 e-mail: zestawienia@gbl.waw.plPŁATNOŚĆ

Za tematyczne zestawienia literatury:
- gotówką lub za zaliczeniem pocztowym
- przelewem (po otrzymaniu zamówienia)


Zamawianie kopii z materiałów bibliotecznych


Zamówienia można składać:

1. Wypełniając Formularz zamawiania kopii z materiałów bibliotecznych

2. E-mailem na adres: zamow.kopie@gbl.waw.pl - tylko w sporadycznych przypadkach po ustaleniu telefonicznym z bibliotekarzem - Dział Obsługi Czytelnika: tel. 22-849-78-51 w.126

W przypadku gdy Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach zamawianych materiałów, istnieje możliwość sprowadzenia kopii z zasobów bibliotek krajowych. Usługa jest realizowana w terminie do 2 tygodni. Cena za 1 stronę kopii wynosi 1,60 zł.
Informacje dotyczące składania i realizacji zamówień na kopie sprowadzane z zasobów bibliotek krajowych:
Dział Obsługi Czytelnika GBL: tel. 22-849-78-51 w. 100, e-mail wypozyczalnia@gbl.waw.pl

Informacje dotyczące kosztów, sposobów kopiowania, terminów odbioru/wysyłki oraz płatności i wystawiania rachunków - Dział Obsługi Czytelnika GBL: tel. 22-849-78-51 w.127, 22-849-72-84 e-mail: repro@gbl.waw.pl

Główna Biblioteka Lekarska wykonuje usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm. z dnia 23.02.1994 r., tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 wraz z późn. zmianami).


CENNIK KOPIOWANIA DOKUMENTÓW W GBL
KSEROKOPIE i WYDRUKI na papier A-4 (na papier A-3: cena x 2)
Zamówienia z Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących i Czytelni

Działu Starej KsiążkiMedycznej

Zamówienia składane przez formularz
zamówienia zwykłe zamówienia ekspresowe zamówienia zwykłe zamówienia ekspresowe
Czarno-białe 0,20 0,50 0,50 1,00
Kolorowe 0,70 1,00 1,00 1,50
KOPIE ELEKTRONICZNE
Zamówienia z Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących i Czytelni

Działu Starej Książki Medycznej

Zamówienia składane przez formularz
zamówienia zwykłe zamówienia ekspresowe zamówienia zwykłe zamówienia ekspresowe
Artykuły w PDF z baz on-line (1 strona) X
czytelnik osobiście przeszukuje bazy GBL
0,50 1,00
Skany PDF, JPG czarno-białe i kolorowe
(1 strona - 1 skan)
0,70 1,00 1,00 1,50
Skany JPG, TIFF wybranych zdjęć z obróbką
do 1/2 A-4
od 1/2 A-4 do A-4
do A-3
2,50
5,00
8,00
X 3,00
5,50
8,50
X
Nagranie na płytę CD, DVD 4,00
POZOSTAŁE USŁUGI
Kopie sprowadzone z innych bibliotek w kraju: 1,60 zł za 1 stronę (termin realizacji usługi do 2 tygodni)


zamówienia zwykłe wykonanie zamówień:
-z Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących i Czytelni Działu Starej Książki Medycznej (materiały wyszukane i przygotowane do kopiowania osobiście przez Zamawiającego): 3-5 dni
- składanych przez formularz: (materiały wyszukane i przygotowane do kopiowania przez pracowników GBL): do 7 dni roboczych.
zamówienia ekspresowe wykonanie zamówień:
- z Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących i Czytelni Działu Starej Książki Medycznej (materiały wyszukane i przygotowane do kopiowania osobiście przez Zamawiającego): natychmiast lub następnego dnia
- składanych przez formularz: (materiały wyszukane i przygotowane do kopiowania przez pracowników GBL): do 2 dni roboczych.


Przy zamawianiu skanów w formacie JPG, TIFF wybranych zdjęć z obróbką należy określić sposób wykonania zamówienia:

 • skala (1:1, zmniejszenie, powiększenie w procentach)
 • rysunki, fotografie z podpisami/bez podpisów
 • w wersji kolorowej, skali szarości lub czarno-białej
Nietypowe zamówienia (szczególnie na skany JPG i TIFF) prosimy uzgadniać osobiście w Pracowni Reprograficznej , telefonicznie: 22-849-72-84

Odbiór / wysyłka kopii:
 • osobiście w siedzibie GBL: Warszawa, ul. Chocimska 22, (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
 • pocztą za pobraniem należności (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
 • pocztą z rachunkiem przelewowym, jeżeli zamówienie było podpisane przez głównego księgowego (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
 • e-mailem (artykuły w PDF-ach z baz on-line, skany) - należność doliczamy do najbliższego rachunku lub wysyłamy rachunek przelewowy do zapłacenia.
Koszty wysyłki:
 • pocztą - wg taryfy pocztowej;
 • pocztą elektroniczną - bezpłatnie (rachunek za usługę wysyłamy do zamawiającego emailem lub listem poleconym doliczając koszt wg taryfy pocztowej).
Rachunki przelewowe do "płatnika" (firmy) wysyłamy, jeżeli zamówienie było podpisane przez głównego księgowego (kwestora). GBL honoruje tzw. "upoważnienia stałe" ważne dany rok kalendarzowy, czyli pisma podpisane przez głównego księgowego upoważniające wymienione osoby do składania i odbierania zamówień.

Jeżeli kolorowe strony oryginałów mają być skopiowane w kolorze, to odpowiednia adnotacja powinna znaleźć się na początku zamówienia lub w polu "uwagi dotyczące całego zamówienia".

W przypadku gdy Zamawiający zleci sposób odbioru, który znacznie zwiększy całkowity koszt usługi, to Pracownia Reprograficzna uzgodni indywidualnie optymalny sposób kopiowania o ile będzie to możliwe.

UWAGA !
GBL nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur.
GBL wystawia RACHUNKI