Usługi - zamówienia

Udostępnianie bazy PBL on-line

Baza Polska Bibliografia Lekarska udostępniana jest on-line.
Ceny za prenumeratę roczną bazy PBL (zasięg chronologiczny 1979 - bieżący) :

CENNIK
dostęp
on-line (IP)
KONTYNUACJA SUBSKRYPCJI ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI
placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne
bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL
1 numer IP 750 zł 1000 zł 1800 zł 1500 zł 1800 zł 2500 zł
2-10 numerów IP 900 zł 1300 zł 2100 zł 1800 zł 2100 zł 3000 zł
11-30 numerów IP 1200 zł 1600 zł 2700 zł 2400 zł 2700 zł 3800 zł
31-60 numerów IP 1500 zł 2000 zł 3200 zł 3000 zł 3400 zł 4500 zł
61-100 numerów IP 2000 zł 2600 zł 4200 zł 4000 zł 4400 zł 6000 zł


Cennik obowiązuje od 20.07.2021 r.

Warunki płatności:
przelewem na konto BGK nr 33 1130 1017 0020 1459 4920 0002 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Usługa dostępna po podpisaniu umowy z GBL!
Informacje e-mail: pbl@gbl.waw.pl oraz sekretariat@gbl.waw.pl

dostęp on-line (demo)Udostępnianie bazy PBL w oprogramowaniu ISIS

Udostępnianie bazy Polska Bibliografia Lekarska po podpisaniu umowy z GBL.
Informacje: mgr Tomasz Igielski tel. 22-849-78-51 do 53 w. 128
e-mail: pbl@gbl.waw.pl


Udostępnianie bazy Tez-MeSH

Baza danych Tez-MeSH udostępniana jest bezpłatnie w wersji on-line dla bibliotek uczelni medycznych, innych szkół i instytucji medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz instytutów naukowo-badawczych resortu zdrowia. Udostępnianie poszczególnym instytucjom bazy Tez-MeSH nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, której wzór można pobrać z naszej strony.

Pozostałe instytucje zainteresowane korzystaniem z bazy Tez-MeSH proszone są o kontakt z Panią Dorotą Ubysz pod numerem telefonu 22-849-78-51 do 53 w. 140 pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl

dostęp on-line (prenumeratorzy, siedziba i oddziały GBLTematyczne zestawienia literatury

Tematyczne zestawienia literatury są przygotowywane w oparciu o bazy własne GBL i zagraniczne bazy czasopiśmiennicze. Usługa obejmuje wyłącznie wyszukiwanie materiałów bibliograficznych. Zestawienia nie zawierają pełnych tekstów artykułów.

Formularz zamówień dla osób fizycznych na komputerowe zestawienie tematyczne on-line

Formularz zamówień dla osób fizycznych na komputerowe zestawienie tematyczne [pdf]CENNIK

Tematyczne zestawienia literatury :


Opłata podstawowa :
tryb zwykły - do 14 dni roboczych:
- Polska Bibliografia Lekarska - jeden temat
- Medline - jeden temat
20.00 zł
20.00 zł

tryb ekspresowy - do 2 dni roboczych
- opłata doliczana do opłaty podstawowej do tematu 40.00 zł

Opłaty dodatkowe :

1) elektroniczna forma zapisu zestawienia i wysyłka pocztą elektroniczną - opłaty podstawowe w zależności od trybu
2) wersja papierowa i wydruk - 0,30 zł za stronę
3) nagranie na nośniki elektroniczne - 5,00 zł

Opłaty pocztowe - zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty PolskiejSDI - Selektywna Dystrybucja Informacji :
Ryczałt za temat lub substancję czynną (lek)
- Polska Bibliografia Lekarska
- Medline
40.00 zł
60.00 zł


* opłaty za wyszukiwanie w kilku bazach danych sumuje się.
(cennik obowiązuje od 20.07.2021 r.)
ZAMAWIANIE

wypełniając formularz on-line
osobiście: - w Centrum Informacji Medycznej - zestawienia - poniedziałek-piątek 10.00-15.00
- w czytelniach (ogólnej, czasopism) oraz w Informatorium
pocztą - list tradycyjny


ODBIÓR

- pocztą elektroniczną
- osobiście w Centrum Informacji Medycznej - zestawienia - poniedziałek - piątek 10.00-15.00
- Pocztą Polską (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Reklamacje przyjmowane są do 14 dni od daty wysłania / odbioru zestawienia tematycznego.
Po upływie tego czasu zamówienie uważane jest za zrealizowane i przyjęte przez odbiorcę.

W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie zestawienia tematycznego
prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Centrum Informacji Medycznej - zestawienia.

Informacje, reklamacje, rachunki - tel. 22-849-78-51 do 53 w. 157 e-mail: zestawienia@gbl.waw.plPŁATNOŚĆ

Za tematyczne zestawienia literatury*:
- przelewem
- gotówką lub za zaliczeniem pocztowym

* zamówienia będą realizowane po opłaceniu rachunku; w przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni roboczych od wystawienia rachunku, zamówienie zostanie anulowane


Zamawianie kopii z materiałów bibliotecznych


Zamówienia można składać:

1. Wypełniając Formularz zamawiania kopii z materiałów bibliotecznych

2. E-mailem na adres: zamow.kopie@gbl.waw.pl - tylko w sporadycznych przypadkach po ustaleniu telefonicznym z bibliotekarzem - Dział Obsługi Czytelnika: tel. 22-849-78-51 w.126

W przypadku gdy Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach zamawianych materiałów, istnieje możliwość sprowadzenia kopii z zasobów bibliotek krajowych. Usługa jest realizowana w terminie do 2 tygodni. Cena za 1 stronę kopii wynosi 1,60 zł.
Informacje dotyczące składania i realizacji zamówień na kopie sprowadzane z zasobów bibliotek krajowych:
Dział Obsługi Czytelnika GBL: tel. 22-849-78-51 w. 100, e-mail wypozyczalnia@gbl.waw.pl

Informacje dotyczące kosztów, sposobów kopiowania, terminów odbioru/wysyłki oraz płatności i wystawiania rachunków - Dział Obsługi Czytelnika GBL: tel. 22-849-78-51 w.127, 22-849-72-84 e-mail: repro@gbl.waw.pl

Główna Biblioteka Lekarska wykonuje usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm. z dnia 23.02.1994 r., tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 wraz z późn. zmianami).
Opłaty pobierane są:
 • gotówką przy odbiorze wykonanych kopii,
 • za pobraniem pocztowym, w przypadku wysyłki pocztą,
 • przelewem, przed wykonaniem usługi, w przypadku wysyłki zamówionych materiałów e-mailem.


Cennik kopiowania Dokumentów w GBL

I. Kserokopie i wydruki

1. Materiały zamówione przez czytelnika ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu

tryb zwykły tryb ekspresowy
czarno–białe 0,25 zł 0,55 zł
kolorowe 0,75 zł 1,05 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym natychmiast lub następnego dnia.

2. Materiały zamówione przez formularz:

tryb zwykły tryb ekspresowy
czarno–białe 0,55 zł 1,05 zł
kolorowe 1,05 zł 1,55 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych.

W przypadku dużej ilości zamówień, zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 mogą być realizowane w poniedziałek.


II. Kopie elektroniczne

1. Artykuły w formacie PDF z baz on-line zamówione przez formularz (1 strona):

tryb zwykły 0,50 zł
tryb ekspresowy 1,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych.

W przypadku dużej ilości zamówień, zamówienia złożone w piątek
po godz. 12.00 mogą być realizowane w poniedziałek.

2. Skany w formacie PDF, JPG, TIFF (1 strona - 1 skan) zamówione przez czytelnika
ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu

tryb zwykły 0,70 zł
tryb ekspresowy 1,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym natychmiast lub następnego dnia.

3. Skany w formacie PDF, JPG, TIFF (1 strona - 1 skan) zamówione przez formularz:

tryb zwykły 1,00 zł
tryb ekspresowy 1,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych.

W przypadku dużej ilości zamówień, zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 mogą być realizowane w poniedziałek.

4. Skany w formacie PDF, JPG, TIFF wybranych zdjęć z obróbką
(wykonywane są tylko w trybie zwykłym)

a) format do ½ A4

- ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu- 2,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych

- zamówione przez formularz – 3,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.

b) format ½ A4 do A4

- ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu- 5,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.

- zamówione przez formularz – 5,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.

c) format do A3

- ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu- 8,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych.

- zamówione przez formularz – 8,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.


III. Kopie sprowadzane z innych bibliotek w kraju:

- 1,60 zł za 1 stronę A4 - termin realizacji usługi do 2 tygodniPrzy zamawianiu skanów w formacie JPG, TIFF wybranych zdjęć z obróbką należy określić sposób wykonania zamówienia:

 • skala (1:1, zmniejszenie, powiększenie w procentach)
 • rysunki, fotografie z podpisami/bez podpisów
 • w wersji kolorowej, skali szarości lub czarno-białej
Nietypowe zamówienia (szczególnie na skany JPG i TIFF) prosimy uzgadniać osobiście w Pracowni Reprograficznej , telefonicznie: 22-849-72-84

Odbiór / wysyłka kopii:
 • osobiście w siedzibie GBL: Warszawa, ul. Chocimska 22, (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
 • pocztą za pobraniem należności (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
 • e-mailem (artykuły w PDF-ach z baz on-line, skany)
Koszty wysyłki:
 • pocztą - wg taryfy pocztowej;
 • pocztą elektroniczną - bezpłatnie (rachunek za usługę wysyłamy do zamawiającego emailem lub listem poleconym doliczając koszt wg taryfy pocztowej).
Jeżeli kolorowe strony oryginałów mają być skopiowane w kolorze, to odpowiednia adnotacja powinna znaleźć się na początku zamówienia lub w polu "uwagi dotyczące całego zamówienia".

W przypadku gdy Zamawiający zleci sposób odbioru, który znacznie zwiększy całkowity koszt usługi, to Pracownia Reprograficzna uzgodni indywidualnie optymalny sposób kopiowania, o ile będzie to możliwe.

UWAGA !
GBL nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur.
GBL wystawia RACHUNKI