Usługi - zamówienia

Udostępnianie bazy PBL on-line

Baza Polska Bibliografia Lekarska udostępniana jest on-line.
Ceny za prenumeratę roczną bazy PBL (zasięg chronologiczny 1979 - bieżący) :

CENNIK
dostęp
on-line (IP)
KONTYNUACJA SUBSKRYPCJI ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI
placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne
bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL
1 numer IP 750 zł 1000 zł 1800 zł 1500 zł 1800 zł 2500 zł
2-10 numerów IP 900 zł 1300 zł 2100 zł 1800 zł 2100 zł 3000 zł
11-30 numerów IP 1200 zł 1600 zł 2700 zł 2400 zł 2700 zł 3800 zł
31-60 numerów IP 1500 zł 2000 zł 3200 zł 3000 zł 3400 zł 4500 zł
61-100 numerów IP 2000 zł 2600 zł 4200 zł 4000 zł 4400 zł 6000 zł


Cennik obowiązuje od 20.07.2021 r.

Warunki płatności:
przelewem na konto BGK nr 33 1130 1017 0020 1459 4920 0002 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Usługa dostępna po podpisaniu umowy z GBL!
Informacje e-mail: pbl@gbl.waw.pl oraz sekretariat@gbl.waw.pl

dostęp on-line (demo)Udostępnianie bazy PBL w oprogramowaniu ISIS

Udostępnianie bazy Polska Bibliografia Lekarska po podpisaniu umowy z GBL.
Informacje: mgr Tomasz Igielski tel. 22-849-78-51 do 53 w. 128
e-mail: pbl@gbl.waw.pl


Udostępnianie bazy Tez-MeSH

Baza danych Tez-MeSH udostępniana jest bezpłatnie w wersji on-line dla bibliotek uczelni medycznych, innych szkół i instytucji medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz instytutów naukowo-badawczych resortu zdrowia. Udostępnianie poszczególnym instytucjom bazy Tez-MeSH nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, której wzór można pobrać z naszej strony.

Pozostałe instytucje zainteresowane korzystaniem z bazy Tez-MeSH proszone są o kontakt z Panią Dorotą Ubysz pod numerem telefonu 22-849-78-51 do 53 w. 140 pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl

dostęp on-line (prenumeratorzy, siedziba i oddziały GBLTematyczne zestawienia literatury

Tematyczne zestawienia literatury są przygotowywane w oparciu o bazy własne GBL i zagraniczne bazy czasopiśmiennicze. Usługa obejmuje wyłącznie wyszukiwanie materiałów bibliograficznych. Zestawienia nie zawierają pełnych tekstów artykułów.

Formularz zamówień dla osób fizycznych na komputerowe zestawienie tematyczne on-line

Formularz zamówień dla osób fizycznych na komputerowe zestawienie tematyczne [pdf]CENNIK

Tematyczne zestawienia literatury :


Opłata podstawowa :
tryb zwykły - do 7 dni roboczych:
- Polska Bibliografia Lekarska - jeden temat
- Medline - jeden temat
20.00 zł
20.00 zł

tryb ekspresowy - do 2 dni roboczych
- opłata doliczana do opłaty podstawowej do tematu 40.00 zł

Opłaty dodatkowe :

1) elektroniczna forma zapisu zestawienia i wysyłka pocztą elektroniczną - opłaty podstawowe w zależności od trybu
2) wersja papierowa i wydruk - 0,30 zł za stronę
3) nagranie na nośniki elektroniczne - 5,00 zł

Opłaty pocztowe - zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty PolskiejSDI - Selektywna Dystrybucja Informacji :
Ryczałt za temat lub substancję czynną (lek)
- Polska Bibliografia Lekarska
- Medline
40.00 zł
60.00 zł


* opłaty za wyszukiwanie w kilku bazach danych sumuje się.
(cennik obowiązuje od 20.07.2021 r.)
ZAMAWIANIE

wypełniając formularz on-line
osobiście: - w Centrum Informacji Medycznej - zestawienia - poniedziałek-piątek 10.00-15.00
- w czytelniach (ogólnej, czasopism) oraz w Informatorium
pocztą - list tradycyjny


ODBIÓR

- pocztą elektroniczną
- osobiście w Centrum Informacji Medycznej - zestawienia - poniedziałek - piątek 10.00-15.00
- Pocztą Polską (z doliczeniem kosztów przesyłki)

Reklamacje przyjmowane są do 14 dni od daty wysłania / odbioru zestawienia tematycznego.
Po upływie tego czasu zamówienie uważane jest za zrealizowane i przyjęte przez odbiorcę.

W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie zestawienia tematycznego
prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Centrum Informacji Medycznej - zestawienia.

Informacje, reklamacje, rachunki - tel. 22-849-78-51 do 53 w. 157 e-mail: zestawienia@gbl.waw.plPŁATNOŚĆ

Za tematyczne zestawienia literatury:
- przelewem (po otrzymaniu zamówienia)
- gotówką lub za zaliczeniem pocztowym


Zamawianie kopii z materiałów bibliotecznych


Zamówienia można składać:

1. Wypełniając Formularz zamawiania kopii z materiałów bibliotecznych

2. E-mailem na adres: zamow.kopie@gbl.waw.pl - tylko w sporadycznych przypadkach po ustaleniu telefonicznym z bibliotekarzem - Dział Obsługi Czytelnika: tel. 22-849-78-51 w.126

W przypadku gdy Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach zamawianych materiałów, istnieje możliwość sprowadzenia kopii z zasobów bibliotek krajowych. Usługa jest realizowana w terminie do 2 tygodni. Cena za 1 stronę kopii wynosi 1,60 zł.
Informacje dotyczące składania i realizacji zamówień na kopie sprowadzane z zasobów bibliotek krajowych:
Dział Obsługi Czytelnika GBL: tel. 22-849-78-51 w. 100, e-mail wypozyczalnia@gbl.waw.pl

Informacje dotyczące kosztów, sposobów kopiowania, terminów odbioru/wysyłki oraz płatności i wystawiania rachunków - Dział Obsługi Czytelnika GBL: tel. 22-849-78-51 w.127, 22-849-72-84 e-mail: repro@gbl.waw.pl

Główna Biblioteka Lekarska wykonuje usługi reprograficzne z materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm. z dnia 23.02.1994 r., tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 wraz z późn. zmianami). Opłaty uiszcza się gotówką przy odbiorze wykonanych kopii, za pobraniem pocztowym w razie wysyłki bądź przelewem, jeżeli zamawiający ma odpowiednie upoważnienie do składania i odbioru zamówień, podpisane przez kierownika i głównego księgowego (kwestora) - jednorazowe lub stałe, ważne 1 rok kalendarzowy.


Cennik kopiowania Dokumentów w GBL

I. Kserokopie i wydruki

1. Materiały zamówione przez czytelnika ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu

tryb zwykły tryb ekspresowy
czarno–białe 0,25 zł 0,55 zł
kolorowe 0,75 zł 1,05 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym natychmiast lub następnego dnia.

2. Materiały zamówione przez formularz:

tryb zwykły tryb ekspresowy
czarno–białe 0,55 zł 1,05 zł
kolorowe 1,05 zł 1,55 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych.

W przypadku dużej ilości zamówień, zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 mogą być realizowane w poniedziałek.


II. Kopie elektroniczne

1. Artykuły w formacie PDF z baz on-line zamówione przez formularz (1 strona):

tryb zwykły 0,50 zł
tryb ekspresowy 1,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych.

W przypadku dużej ilości zamówień, zamówienia złożone w piątek
po godz. 12.00 mogą być realizowane w poniedziałek.

2. Skany w formacie PDF, JPG, TIFF (1 strona - 1 skan) zamówione przez czytelnika
ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu

tryb zwykły 0,70 zł
tryb ekspresowy 1,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym natychmiast lub następnego dnia.

3. Skany w formacie PDF, JPG, TIFF (1 strona - 1 skan) zamówione przez formularz:

tryb zwykły 1,00 zł
tryb ekspresowy 1,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.
Realizacja zamówienia w trybie ekspresowym do 2 dni roboczych.

W przypadku dużej ilości zamówień, zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 mogą być realizowane w poniedziałek.

4. Skany w formacie PDF, JPG, TIFF wybranych zdjęć z obróbką
(wykonywane są tylko w trybie zwykłym)

a) format do ½ A4

- ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu- 2,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych

- zamówione przez formularz – 3,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.

b) format ½ A4 do A4

- ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu- 5,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.

- zamówione przez formularz – 5,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.

c) format do A3

- ze zbiorów bibliotecznych udostępnianych na miejscu- 8,00 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-5 dni roboczych.

- zamówione przez formularz – 8,50 zł

Realizacja zamówienia w trybie zwykłym od 3-7 dni roboczych.


III. Kopie sprowadzane z innych bibliotek w kraju:

- 1,60 zł za 1 stronę A4 - termin realizacji usługi do 2 tygodniPrzy zamawianiu skanów w formacie JPG, TIFF wybranych zdjęć z obróbką należy określić sposób wykonania zamówienia:

  • skala (1:1, zmniejszenie, powiększenie w procentach)
  • rysunki, fotografie z podpisami/bez podpisów
  • w wersji kolorowej, skali szarości lub czarno-białej
Nietypowe zamówienia (szczególnie na skany JPG i TIFF) prosimy uzgadniać osobiście w Pracowni Reprograficznej , telefonicznie: 22-849-72-84

Odbiór / wysyłka kopii:
  • osobiście w siedzibie GBL: Warszawa, ul. Chocimska 22, (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
  • pocztą za pobraniem należności (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
  • pocztą z rachunkiem przelewowym, jeżeli zamówienie było podpisane przez głównego księgowego (kserokopie/wydruki, płyty CD, DVD);
  • e-mailem (artykuły w PDF-ach z baz on-line, skany) - należność doliczamy do najbliższego rachunku lub wysyłamy rachunek przelewowy do zapłacenia.
Koszty wysyłki:
  • pocztą - wg taryfy pocztowej;
  • pocztą elektroniczną - bezpłatnie (rachunek za usługę wysyłamy do zamawiającego emailem lub listem poleconym doliczając koszt wg taryfy pocztowej).
Rachunki przelewowe do "płatnika" (firmy) wysyłamy, jeżeli zamówienie było podpisane przez głównego księgowego (kwestora). GBL honoruje tzw. "upoważnienia stałe" ważne dany rok kalendarzowy, czyli pisma podpisane przez głównego księgowego upoważniające wymienione osoby do składania i odbierania zamówień.

Jeżeli kolorowe strony oryginałów mają być skopiowane w kolorze, to odpowiednia adnotacja powinna znaleźć się na początku zamówienia lub w polu "uwagi dotyczące całego zamówienia".

W przypadku gdy Zamawiający zleci sposób odbioru, który znacznie zwiększy całkowity koszt usługi, to Pracownia Reprograficzna uzgodni indywidualnie optymalny sposób kopiowania o ile będzie to możliwe.

UWAGA !
GBL nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur.
GBL wystawia RACHUNKI