WHO informacje


Katalog Biblioteki WHO - dostęp do pełnych tekstów publikacji posiadających wersję elektroniczną

Public Health Panorama - czasopismo WHO

Od 2002 roku Główna Biblioteka Lekarska pełni rolę Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia. Gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumenty i publikacje Światowej Organizacji Zdrowia z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Księgozbiór znajduje się w wolnym dostępie w Czytelni Czasopism GBL.

Wszystkie dokumenty i publikacje można znaleźć w ogólnym KATALOGU GŁÓWNYM.

Aby ograniczyć przeszukiwanie do księgozbioru WHO, należy w katalogu OPAC ustawić:

LKHW: Indeks przedmiotowy ogólny = WHO (przykład poniżej)