Wyszukiwanie poprzez bazę TezMeSH

Po wejściu na stronę WWW.gbl.waw.pl, należy wybrać zakładkę BAZY, a następnie Polska Bibliografia Lekarska dostęp dla prenumeratorów – IP.

Na ekranie pokazuje się menu wyszukiwawcze bazy.

Wyszukiwanie poprzez bazę TezMeSH z dodatkowym użyciem
funkcji Explode oraz Focus - INSTRUKCJA


Nowe funkcje wyszukiwawcze bazy Polska Bibliografia Lekarska:
 • wyszukiwanie poprzez bazę terminologiczną TezMeSH
 • funkcja explode - wyszukiwanie rozszerzone, z użyciem drzewa hierarchicznego, wzorowane na bazie Medline
 • funkcja focus - zawężanie do haseł głównych

Baza TezMeSH umożliwia

odszukanie i użycie do wyszukiwania właściwego hasła (deskryptora) dzięki
 • istnieniu bogatego zbioru polskich terminów synonimicznych
 • możliwości użycia angielskiego terminu (np. Wrongful life)
 • możliwości użycia skrótu (np. PTCA)

Instrukcja KROK po KROKU:

 1. Z formularza wyszukiwawczego bazy PBL wybierz (naciśnij) "Wejście do wyszukiwania poprzez TezMeSH"
 2. W polu tekstowym bazy TezMeSH wpisz: WRONGFUL LIFE (wielkość liter nie ma znaczenia) i wybierz okno "Indeks"
 3. Zaznacz kwadracik po lewej stronie terminu Wrongful life i naciśnij "Szukaj zaznaczonych"
 4. Na ekranie pojawi się rekord bazy TezMeSH z deskryptorem (hasłem) polskim Krzywda przez urodzenie; ten właśnie termin został zastosowany w bazie PBL do opisu treści odpowiednich artykułów i z jego użyciem należy dokonać wyszukiwania, a więc
 5. Naciśnij pole "Kod"
 6. Na ekranie pojawia się tzw. drzewo, czyli struktura hierarchiczna, w której umiejscowiony jest używany właśnie deskryptor (zaznaczony kolorem czerwonym); odszukaj go
 7. Naciśnij [*] po lewej stronie terminu, by przejść do formularza wyszukiwawczego bazy PBL
 8. W tym miejscu można wybrać po prostu opcję "Szukaj", bez żadnych dodatkowych zawężeń.

Można również skorzystać z nowych propozycji wyszukiwawczych:

Funkcja Explode

 • pozwala na przeszukanie bazy PBL zarówno przy użyciu wybranego, konkretnego deskryptora (hasła), jak również wszystkich podporządkowanych mu, a więc bardziej szczegółowych terminów. Przeszukanie bazy PBL z użyciem deskryptora (hasła) CHOROBY KRTANI daje wynik 157 rekordów bibliograficznych. To samo wyszukiwanie z zastosowaniem funkcji Explode daje wynik 1606 rekordów.

Funkcja Focus

 • daje możliwość ograniczenia wyszukiwania tylko do tych dokumentów, w których interesujące nas zagadnienie jest tematem głównym artykułu. Wyszukiwanie pt. CHOROBY KRTANI z zastosowaniem opcji Explode i równocześnie opcji Focus ogranicza ilość wyszukanych rekordów do 1363.

Instrukcja KROK po KROKU:

 1. W menu wyszukiwawczym bazy PBL wybierz (naciśnij) "Wejście do wyszukiwania poprzez TezMeSH"
 2. W polu tekstowym bazy TezMeSH wpisz: Choroby krtani (wielkość liter nie ma znaczenia) i wybierz okno "Indeks"
 3. Zaznacz okno po lewej stronie terminu Choroby krtani i naciśnij "Szukaj zaznaczonych"
 4. Na ekranie pojawi się rekord bazy TezMeSH z deskryptorem polskim (hasłem) Choroby krtani
 5. Naciśnij dowolny "Kod"
 6. Na ekranie pojawia się tzw. Drzewo semantyczne, czyli struktura hierarchiczna, w której umiejscowiony jest używany deskryptor (zaznaczony kolorem czerwonym); deskryptor Choroby krtani ma węższe, szczegółowsze terminy
 7. Odszukaj deskryptor Choroby krtani i naciśnij [*] po jego lewej stronie, co umożliwi przejście do formularza wyszukiwawczego bazy PBL
 8. Zaznacz opcję Explode i naciśnij "Szukaj", by uzyskać wynik przeszukania bazy PBL
 9. Wśród odnalezionych rekordów będą także te, które sklasyfikowano hasłami bardziej szczegółowymi niż Choroby krtani (w przykładzie - Porażenie struny głosowej). Interesujące nas zagadnienie może być zarówno tematem głównym, jak i pobocznym.
 10. Zaznacz równocześnie opcję Focus, aby uzyskać literaturę, w której szukane zagadnienie jest omawiane jako temat główny (wynik wyszukiwania=1366).
 11. Także tutaj wśród odnalezionych rekordów będą te, które sklasyfikowano hasłami bardziej szczegółowymi niż Choroby krtani (w przykładzie - Nowotwory krtani). Interesujące nas zagadnienie musi wystąpić jednak jako temat główny.