ADHD : wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

ADHD : wybrane zagadnienia diagnozy i terapii

ADHD : wybrane zagadnienia diagnozy i terapii / pod red. Kaspra Sipowicza, Andrzeja Witusika i Tadeusza Pietrasa ; [aut. Mariusz Furgał et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2019.

Jest to dzieło będące efektem współdziałania specjalistów z różnych dziedzin, co samo w sobie stanowi odzwierciedlenie złożoności problemu – choć autorzy skromnie zaznaczyli w tytule, że recenzowana praca dotyczy tylko wybranych zagadnień diagnozy i terapii. Jednak sposób prezentacji treści oraz ich dobór daje wgląd w szereg zagadnień wykraczających poza ramy sensu stricto diagnozy i terapii. Zarazem w bogactwie prezentowanych problemów zachowany jest logiczny ład, a treści są podporządkowane tytułowi. (…) Monografia jest godna polecenia dla wszystkich osób zainteresowanych kwestiami zaburzeń rozwojowych. Z powodzeniem można ją spożytkować jako podręcznik do kształcenia studentów studiów I, II stopnia i słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do pracy z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi (z recenzji dr hab. Hanny Żuraw, prof. UPH w Siedlcach).