Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych

Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych

Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych / Lee J. Skandalakis, John E. Skandalakis ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Gawrychowski ; tł. z jęz. ang. Bogusław Solecki ; [współaut. Eyal Ben-Arie et al.]. - Wyd. 2. rozsz. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

„Anatomia chirurgiczna i technika zabiegów operacyjnych” przedstawia anatomiczne aspekty działań chirurga w zakresie wszystkich podstawowych narządów. Jest to świetny przewodnik, który krok po kroku prowadzi przez techniki chirurgiczne, wiążąc je z praktyczną anatomią. Zwięzły, przejrzysty i obficie ilustrowany, jest doskonałym źródłem zarówno dla młodych, jak i doświadczonych lekarzy. W obecnym nowym wydaniu wszystkie rozdziały zostały dokładnie przejrzane i uaktualnione. Część z nich rozszerzono o nowe zagadnienia, a z części usunięto techniki o historycznym znaczeniu. Przybyły nowe rozdziały poświęcone między innymi procedurom mikrochirurgicznym czy chirurgicznemu leczeniu otyłości.