Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ

Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ

Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ / pod red. Jana Dobrogowskiego, Jerzego Wordliczka, Jarosława Woronia ; [zespół aut. Jan Dobrogowski et al.]. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2019.

Skuteczna i bezpieczna farmakoterapia bólu nadal stanowi wyzwanie w codziennej praktyce lekarza POZ. Aby skutecznie i bezpiecznie leczyć ból, czyli aby wybór terapii był optymalny, konieczne jest uzyskanie od pacjenta odpowiedzi na trzy proste pytania: gdzie boli, jak boli i jak mocno boli. Celem niniejszej publikacji jest optymalizacja postępowania przeciwbólowego. Przekazano w niej aktualną i zgodną z zasadami medycyny opartej na faktach wiedzę na temat patomechanizmu powstawania bólu, jego diagnostyki i leczenia w najczęstszych patologiach, z jakimi spotykają się lekarze POZ, przyjmując pacjentów.