Okulistyka dla lekarzy rodzinnych

Okulistyka dla lekarzy rodzinnych

Okulistyka dla lekarzy rodzinnych / pod red. Justyny Izdebskiej i Jerzego Szaflika ; [zespół aut. Olga Bartelak et al.]. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2019.

Książka ta ma pomóc w postępowaniu z pacjentem ze schorzeniami oczu w codziennej praktyce lekarskiej. Jej celem jest ułatwienie różnicowania najczęstszych objawów wywołanych chorobami oczu i ich przydatków. Ponadto przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące badania okulistycznego, wad wzroku, najczęstszych chorób narządu wzroku oraz zmian ocznych w takich chorobach układowych, jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Omówiono tematykę dotyczącą jaskry, jej postaci, diagnostyki, objawów i sposobów leczenia, a także opisano możliwe następstwa urazów oka i jego aparatu ochronnego oraz podstawowe zasady postępowania w tych przypadkach. W niniejszej publikacji znajdują się też rozdziały poświęcone okulistyce dziecięcej, retinopatii wcześniaków oraz chorobie zezowej.