Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń

Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń / red. nauk. Arkadiusz Trzos ; [aut. Katarzyna Długosz et al.]. - Katowice : Elamed Media Group, 2019.

Niniejsza książka jest swego rodzaju krokiem w kierunku zmiany oblicza polskiego ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w świecie współczesnych zagrożeń. Nie jest to publikacja stricte naukowa, ponieważ nie taki był jej cel. Choć większość zagadnień omawianych w kolejnych rozdziałach jest poparta publikacjami naukowymi, badaniami czy statystykami, to celem autorów poszczególnych rozdziałów nie jest „teoretyzowanie” na temat współczesnych zagrożeń i podejmowanych działań ratunkowych. Wiele przytoczonych treści wynika z osobistych doświadczeń, którymi autorzy chcieli się podzielić. Omówiono tu m.in. zagadnienia ratownicze związane z zagrożeniami ze strony niebezpiecznych materiałów różnego pochodzenia, substancji toksycznych oraz zdarzeń terrorystycznych.