Reumatologia wieku rozwojowego

Reumatologia wieku rozwojowego

Reumatologia wieku rozwojowego : kompendium / red. nauk. Elżbieta Smolewska ; [aut. Bogdan Batko et al.]. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Publikacja ta zawiera opis badań podmiotowych, przedmiotowych, laboratoryjnych, obrazowych i morfologicznych, które są przydatne w diagnostyce chorób reumatycznych u dzieci, a także przegląd dolegliwości i objawów, które występują w przebiegu tych schorzeń. Objawy zostały również omówione w konkretnych jednostkach chorobowych wraz z algorytmami diagnostyczno-terapeutycznymi, patofizjologią, diagnostyką różnicową i możliwymi powikłaniami. Przedstawiono też krótką charakterystykę leków stosowanych w terapii chorób reumatycznych wraz z ich dawkowaniem. Kompendium z pewnością zainteresuje reumatologów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pediatrów. Także lekarze innych specjalności – ortopedzi, okuliści, gastroenterolodzy, hematolodzy, dermatolodzy – znajdą w książce wiele ważnych i ciekawych informacji.