Kielce

25-602 Kielce
ul. Artwińskiego 3C, skr. poczt. 21
tel. 413-674-109
e-mail: odzkiel@gbl.waw.pl
Kierownik: Anna Paszkowska


Oddział GBL w Kielcach powstał w 1955 roku. Biblioteka mieści się na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.


ZBIORY:

książki: 6173 vol.
liczba bieżących tytułów czasopism : 72 w tym 17 zagranicznych
Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!

USŁUGI:

 • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
 • dostęp do baz własnych GBL:
 • Polska Bibliografia Lekarska od 1979 r.
 • Tez-MeSH

 • dostęp do baz bibliograficznych:
 • Embase
 • Medline
 • PubMed

 • e-książki
 • uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych
 • kserokopie
 • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie


Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek 9.00 - 16.00

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !