Katowice

40-126 Katowice
ul. Grażyńskiego 49 A
tel./fax 322-586-605
e-mail: odzkat@gbl.waw.pl, gbl@izba-lekarska.org.pl
Kierownik: mgr Danuta Korzon


Oddział GBL w Katowicach powstał w 1955 roku. Biblioteka mieści się w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

ZBIORY:

Książki - 11759 vol.
Czasopisma - 12184 vol.
Liczba zgromadzonych tytułów czasopism - 631
- w tym zagranicznych - 58
Liczba bieżących tytułów (2019 r.) - 162

Mikroformy: 9981 jednostek (74 tytuły czasopism zagranicznych)

Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!

USŁUGI:

 • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
 • dostęp do baz własnych GBL:
 • Polska Bibliografia Lekarska od 1979 r.
 • Tez-MeSH

 • dostęp do baz bibliograficznych:
 • Embase
 • Medline
 • PubMed

 • e-książki
 • informacje bibliograficzne - pomoc w poszukiwaniu literatury i źródeł bibliograficznych:
 • sporządzanie zestawień tematycznych piśmiennictwa,
 • uzupełnienia bibliograficzne brakujących szczegółów opisu cytowanego źródła
 • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie
 • prowadzenie praktyk studenckich.


Godziny otwarcia biblioteki:

- poniedziałek, środa, piątek: 12.00-19.00
- wtorek, czwartek: 9.00-15.00

Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):
- poniedziałek, środa, piątek: 12.00-17.00
- wtorek, czwartek: 9.00-14.00

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !