Koszalin

75-529 Koszalin
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74/1
tel. 531-280-724
e-mail: odzkosz@gbl.waw.pl
Kierownik: mgr Magdalena Młynarczyk-Wezgraj


Uprzejmie informujemy, że od 10 maja 2021 r. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie i jej oddziały terenowe wznawiają stacjonarną obsługę Czytelników w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek, z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Wypożyczenia i zwroty książek są możliwe po uprzednim umówieniu wizyty (telefonicznym lub e-mailowym) w bibliotece.

Zamówienia na na tematyczne zestawienia literatury, kopie z materiałów bibliotecznych oraz potwierdzenia udziału w publikacjach są realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oddział GBL gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

ZBIORY:

Książki - 9515 vol.
Czasopisma - 1079 vol.
Liczba tytułów zgromadzonych czasopism - 117
- w tym liczba bieżących tytułów - 36

Mikrofisze - 1390 mikroform

Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych
dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!

USŁUGI:

  • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
  • dostęp do baz własnych GBL:
  • Polska Bibliografia Lekarska od 1979 r.
  • Tez-MeSH

  • uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych
  • kserokopie
  • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie


Godziny otwarcia biblioteki:

- poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00-15.00
- wtorek, środa: 8.00-18.00

Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00
- wtorek: 8.00-16.30

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !