Koszalin

75-529 Koszalin
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74/1
tel. 531-280-724
e-mail: odzkosz@gbl.waw.pl
Kierownik: mgr Magdalena Młynarczyk-Wezgraj
24.05.2022 o godz. 17:00 w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Koszalinie odbędzie się spotkanie pt. „Kobiety w medycynie"
z Iwoną Sławińską, historyczką, przez 25 lat zawodowo związaną ze szkolnictwem medycznym w Koszalinie.
Obecnie zajmuje się popularyzacją historii miasta, a przede wszystkim ludzi z tą historią związanych. Jest jedną z administratorek
grupy Stary Koszalin Miłośnicy oraz sekretarzem redakcji „Rocznika Koszalińskiego”.

Spotkanie ma się odbyć w formie prelekcji z prezentacją multimedialną dotyczącą roli kobiet w medycynie, w opiece nad chorymi
i potrzebującymi, o dyskryminacji zawodowej kobiet, o wielkim przełomie XIX wieku i o "medycznych" koszaliniankach przed- i powojennych.

Współorganizatorem wydarzenia jest koszalińskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Oddział GBL gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

USŁUGI:

  • Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
  • Wypożyczenia międzybiblioteczne
  • Komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
  • Zamawianie kopii z materiałów bibliotecznych
  • formularz zamówienia [po wypełnieniu należy przesłać emailem lub pocztą tradycyjną na adres oddziału]

  • Uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych
  • Pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie

Godziny otwarcia biblioteki:

- poniedziałek, czwartek, piątek: 8.00-15.00
- wtorek, środa: 8.00 - 18.00

Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00
- wtorek: 8.00-16.30

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !