Radom

26-600 Radom
ul. Aleksandrowicza 5
tel. 483-613-354
e-mail: odzrad@gbl.waw.pl
Kierownik: Katarzyna Górska


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 r., Główna Biblioteka Lekarska wznawia stacjonarną obsługę Czytelników w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek, z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Wypożyczenia i zwroty książek będą możliwe po uprzednim umówieniu wizyty (telefonicznym lub e-mailowym) w Bibliotece.

Zamówienia na na tematyczne zestawienia literatury, kopie z materiałów bibliotecznych oraz potwierdzenia udziału w publikacjach są realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Oddział GBL w Radomiu rozpoczął swoją działalność w 1991 roku. Biblioteka mieści się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

ZBIORY:

Książki - 6872 vol.
Czasopisma - 2574 vol.
Liczba tytułów zgromadzonych czasopism - 117
- w tym liczba bieżących tytułów (2019 r.) - 33

Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!

USŁUGI:

 • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
 • dostęp do baz własnych GBL:
 • Polska Bibliografia Lekarska od 1979 r.
 • Tez-MeSH
 • dostęp do baz bibliograficznych:
 • Medline
 • PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

 • e-czasopisma
 • e-książki
 • uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych
 • kserokopie
 • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie

  Godziny otwarcia biblioteki:
  poniedziałek - piątek: 7.00-14.30

  Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):
  poniedziałek - piątek: 9.00-14.00


Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !