Słupsk


76-200 Słupsk
ul. Jana Pawła II, 1
tel. 598-468-496
e-mail: odzslup@gbl.waw.pl
Kierownik: Teresa Augustynowicz

Oddział GBL w Słupsku powstał w 1990 roku.

Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.


ZBIORY:

Książki - 5338 vol.
Czasopisma - 538 vol.
Liczba tytułów zgromadzonych czasopism - 98
- w tym liczba bieżących tytułów (2019 r.) - 14

Księgozbiór Oddziału GBL w Słupsku wzbogacili ofiarodawcy:

Lek. med. Piotr Dołek
Lek. med. Joanna Jurewicz-Polak
Lek. med. Krzysztof Kubacki
Lek. med. Małgorzata Lewandowska
Lek. med. Wojciech Polak
Lek. med. Tadeusz Zakrzewski

Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!


USŁUGI:

  • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
  • dostęp do baz własnych GBL:
  • Polska Bibliografia Lekarska od 1979 r.
  • Tez-MeSH

  • uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych
  • możliwość wykonania kserokopii
  • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie

Godziny otwarcia biblioteki:

- poniedziałek, środa, piątek: 8.00-15.00
- wtorek, czwartek: 11.00-19.00

Sezon letni (1 lipca - 31 sierpnia):
- poniedziałek - piątek: 8.00-15.00

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !