Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska

Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00 – 791 Warszawa

Fax. + 48 (22) 849 – 78 -02

http://www.gbl.waw.pl

ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ SZAF AKTOWYCH
Numer referencyjny sprawy: GBL.26.1.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy


ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nr referencyjny sprawy GBL.26.2.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [TIF]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( strona 1, strona 2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (strona 1, strona 2)