Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisław Konopki w Warszawie
Chocimska 22, 00-791 Warszawa
Fax. + 48 (22) 849-78-02

http://www.gbl.waw.pl


Dostawa oraz montaż nowej instalacji systemu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie; postępowanie znak: ZZP-05/18