Zamówienia publiczne

Główna Biblioteka Lekarska

Stanisław Konopki w Warszawie

Chocimska 22, 00 – 791 Warszawa

Fax. + 48 (22) 849 – 78 -02

http://www.gbl.waw.pl


ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ SZAF AKTOWYCH
Numer referencyjny sprawy: GBL.26.1.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy


ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH
Nr referencyjny sprawy GBL.26.2.2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [TIF]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( strona 1, strona 2)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (strona 1, strona 2)Przedmiot zamówienia: USŁUGA OCHRONY MIENIA I OSÓB GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-69/17 z dnia 24-04-2017


Dokumenty do przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Ogólne warunki umowy

Wzór oferty

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularze:

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej [doc]

Wzór oferty [doc]